Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. SATIN ALINAN

ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
4.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
5.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
6.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
7.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce inceleyecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam/gerekli niteliklere sahip olduğu kabul edilecektir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

CAYMA HAKKI:
8.ALICI; satın aldığı ürünün 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı/hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

9.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET

ADI/UNVANI: İzmir Dijital Medya
ADRES: Gümüşpala Mah. 7007 Sokak No:7/1 K:5 D:5 Bayraklı-İzmir
EPOSTA: info@izmirdijitalmedya.com
TEL: 0 534 014 04 93
FAKS:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
10.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
11.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
13.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

HAKKININ KULLANIMI:
14.İade formu, İade edilecek ürünler/hizmetler kullanılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
15.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı/hizmeti iade almakla yükümlüdür.
16.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
17.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT
18.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak aşağıda belirtilen banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 
Hesap No: 119962737
Şube Kodu: 1403
Şube Adı: Menemen 
IBAN: TR70 0011 1000 0000 0119 9627 37
Alıcı:   Caner Nurbay 

Türkiye Ekonomi Bankası TEB 
Hesap No: 110677883
Şube Kodu: 229
Şube Adı: Menemen 
IBAN: TR22 0003 2000 0000 0110 6778 83
Alıcı:  Caner Nurbay 
 
+90 534 014 04 93
Whatsapp Destek